02. 11. 2020

Další informace k chodu notářské kanceláře

Současná nařízení vlády vydaná v důsledku pandemie koronaviru (usnesení vlády č. 1080/2020 a č. 1103/2020) nezakazují poskytování notářských služeb v obchodněprávní a občanskoprávní oblasti. V souvislosti s řízením o pozůstalosti mohou být omezeny úřední hodiny a využívána komunikace na dálku, notář však může rozhodnout, že k omezení úředních hodin nedojde, pokud by mohla být narušena plynulost vyřizování dědických věcí. Notářské služby naší kanceláře tak zůstávají obecně dostupné.


05. 10. 2020

Informace k chodu kanceláře

V návaznosti na usnesení o vyhlášení nouzového stavu s účinností od 5. října 2020 přijala vláda usnesení zakazující hromadné akce ve vnitřních prostorách s účastí více než 10 osob. Chodu notářských kanceláří by se nová opatření neměla dotknout, neboť je stanovena výjimka pro výkon povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, která by měla dopadat na výkon obchodněprávní a občanskoprávní agendy, a dále výjimka pro jednání orgánů veřejné moci a soudů, vztahující se na agendu pozůstalostních řízení.


Máte na nás dotaz?

Kontakt

Notářský úřad v Třebíči
Karlovo náměstí 55/44
674 01 Třebíč

Mobil: +420 721 838 142
Telefon: +420 568 843 365
Mail: michalek@michalek-notar.cz


Úřední hodiny:
Pondělí–Čtvrtek: 8:00–16:30 hod.
Pátek: 8:00–15:00 hod.

Kontakt

Burzovní palác
Rybná 682/14
110 00 Praha 1

Mobil: +420 602 726 141
Telefon: +420 222 191 333
Mail: michalek@michalek-notar.cz


Úřední hodiny:
Středa: 10:00–16:00 hod.

Kontakt

Městský úřad Jemnice
Husova 103
675 31 Jemnice

Tel.: +420 568 450 221
Mobil: +420 721 838 142
Mail: michalek@michalek-notar.cz


Úřední hodiny:
Každý sudý čtvrtek: 9:00–15 hod.