09. 11. 2017

Odborný seminář

Ve dnech 7. - 8. 11. 2017 uspořádala Notářská komora v Brně v hotelu Zámek Valeč odborný seminář zaměřený na vybrané otázky ze závazkového práva a ze ZOK (přednášel JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.) a vztah soudních exekutorů ve vazbě na činnost soudního komisaře při likvidaci pozůstalostí a vybrané otázky z vykonatelnosti notářských zápisů (přednášela JUDr. Martina Kasíková). Z naší kanceláře se semináře se zúčastnili notář a všichni čtyři notářští koncipienti.


09. 11. 2017

Školení notářských koncipientů

Ve dnech 1.11. - 3.11. 2017 se v hotelu Černigov v Hradci Králové konalo celostátní školení notářských koncipientů, jehož se z naší kanceláře zúčastnili Mgr. Bc. Miroslav Michálek, Mgr. Kristýna Strnadová a Mgr. Kateřina Zálešáková. Kromě odborné přednášky na téma kancelářský řád a základní ustanovení notářského řádu účastníci zpracovali písemné práce z agendy dědické a agendy korporátního práva.


Máte na nás dotaz?

Kontakt

Notářský úřad v Třebíči
Karlovo náměstí 55/44
674 01 Třebíč

Mobil: +420 721 838 142
Telefon: +420 568 843 365
Mail: michalek@michalek-notar.cz


Úřední hodiny:
Pondělí–Čtvrtek: 8:00–16:30 hod.
Pátek: 8:00–15:00 hod.

Kontakt

Oasis Florenc
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8

Mobil: +420 602 726 141
Telefon: +420 226 291 628
Mail: michalek@michalek-notar.cz


Úřední hodiny:
Středa: 10:00–16:00 hod.

Kontakt

Městský úřad Jemnice
Husova 103
675 31 Jemnice

Tel.: +420 568 450 221
Mobil: +420 721 838 142
Mail: michalek@michalek-notar.cz


Úřední hodiny:
Každý sudý čtvrtek: 9:00–15 hod.