10. 02. 2023

Mgr. Bc. Miroslav Michálek, notář

Zástupce notáře Mgr. Bc. Miroslav Michálek zvítězil v konkurzu na uvolněný notářský úřad v Třebíči po Mgr. Stupkovi a ode dne 1. února byl jmenován notářem. Od téhož data působíme dle ust. § 13 notářského řádu jako notáři společníci v rámci společné notářské kanceláře na dosavadní adrese Karlovo nám. 55/44, 674 01 Třebíč.


14. 09. 2022

seminář Zámek Valeč

Ve dnech 13. - 14. 9. 2022 se notář JUDr. Miroslav Michálek, LL.M. a zástupce notáře Mgr. Bc. Miroslav Michálek zúčastnili semináře pořádaného Notářskou komorou v Brně v hotelu Zámek Valeč. Na programu jednání byly aktuální otázky korporátního a dědického práva.


Máte na nás dotaz?

Kontakt

Notářský úřad v Třebíči
Karlovo náměstí 55/44
674 01 Třebíč

Mobil: +420 721 838 142
Telefon: +420 568 843 365
Mail: michalek@michalek-notar.cz


Úřední hodiny:
Pondělí–Čtvrtek: 8:00–16:30 hod.
Pátek: 8:00–15:00 hod.

Kontakt

Městský úřad Jemnice
Husova 103
675 31 Jemnice

Tel.: +420 568 450 221
Mobil: +420 721 838 142
Mail: michalek@michalek-notar.cz


Úřední hodiny:
Každý sudý čtvrtek: 9:00–15 hod.