www.michalek-notar.czNotářské služby Třebíč – rozcestníkO nás

O nás

Pracovní tým společné kanceláře JUDr. Miroslava Michálka, LL.M. a Mgr. Bc. Miroslava Michálka je v současné době složen z notářů společníků, dvou notářských koncipientek a tří notářských tajemnic. V naší kanceláři se kromě češtiny a slovenštiny domluvíte rovněž anglicky, německy, rusky a španělsky.

Pravidelně provádíme i donátorskou činnost. V roce 2018 jsme finačně podpořili: šachový klub Caissa Třebíč z.s., letní kulturní festival Zámostí v Třebíči, hudební festival Polanka summer fest v Třebíči, Mezinárodní symposium "Otokar Březina 2018" pořádané Společností Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou, Advent v Třebíči - Borovině. V roce 2019 jsme finančně podpořili šachový klub Caissa Třebíč z.s., letní kulturní festival Zámostí v Třebíči a hudební festival Polanka summer fest v Třebíči. V roce 2021 jsme finančně podpořili šachový turnaj - Memoriál Mirka Jurky v Brně. V roce 2022 jsme dosud přispěli darem na Turnaj šachových dvojic v Brně a obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni na pomoc lidem postižených válkou na Ukrajině. 

Notářský úřad Třebíč – JUDr. Miroslav Michálek

JUDr. Miroslav Michálek, LL.M. – notář

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor Právo. Od 1. 10. 1984 notářský čekatel Krajského soudu v Brně, od 1. 1. 1986 státní notář Státního notářství v Třebíči, k 1. 1. 1993 jmenován notářem dle § 110 zákona ČNR č. 358/1992 Sb. V letech 2014-2015 absolvoval v CEMI (Central European Management Institute) v Praze postgraduální studium oboru Corporate Master of Laws. Je členem Notářské komory v Brně.

Kontaktní e-mail: michalek@michalek-notar.cz

Notářský úřad Třebíč – Mgr. Bc. Miroslav Michálek

Mgr. Bc. Miroslav Michálek – notář

Absolvent Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, obor Právo a Vysoké školy Karlovy Vary o.p.s., oboru soudní a notářská administrativní činnost. Studoval rovněž na Právnické fakultě Universidad Pablo de Olavide v Seville. S účinnosti od 1. 2. 2023 byl jmenován notářem notářského úřadu v obvodu Okresního soudu v Třebíči (notářský úřad po Mgr. Ondřeji Stupkovi).

Kontaktní e-mail: michalek.jr@michalek-notar.cz

Notářský úřad Třebíč – Mgr. Bc. Martina Svatková

Mgr. Bc. Martina Šimková – notářská koncipientka

Absolventka Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, obor Právo a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor Pedagogické asistenství německého jazyka a literatury pro ZŠ Pedagogické asistenství občanské výchovy pro ZŠ. Pracovala v realitní kanceláři, advokátní kanceláři a od ledna 2012 do dubna 2013 v notářském úřadě JUDr. Martiny Herzánové v Praze. V pracovním poměru u notáře je od 1. 7. 2014, dne 4. 7. 2014 byla zapsána pod pořadovým číslem 232 do seznamu notářských koncipientů Notářské komory v Brně.

Kontaktní e-mail: simkova@michalek-notar.cz

Notářský úřad Třebíč – Kateřina Zálešáková

Mgr. Kateřina Zálešáková – notářská koncipientka

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor Právo a právní věda. Během studií, konkrétně od července 2015, pracovala v naší notářské kanceláři na pozici právní asistentky. V pracovním poměru u notáře je od 1. 7. 2017 a dne 13.7. 2017 byla zapsána pod pořadovým číslem 291 do seznamu notářských koncipientů Notářské komory v Brně.

Kontaktní e-mail: zalesakova@michalek-notar.cz

Notářský úřad Třebíč – Bc. Lucie Hvězdová, DiS.

Ing. Bc. Lucie Hvězdová, DiS. – notářská tajemnice

Absolventka Vyšší odborné školy a Obchodní akademie v Chotěboři, Západomoravské vysoké školy v Třebíči, obor Management a marketing a České zemědělské univerzity v Praze, fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. V pracovním poměru u notáře od 5. 9. 2006. Dne 11. 11. 2008 složila před Zkušební komisí notářské komory v Brně kvalifikační zkoušku.

Kontaktní e-mail: hvezdova@michalek-notar.cz

Notářský úřad Třebíč – Vanda Krajáková

Vanda Krajáková – notářská tajemnice

Absolventka Střední ekonomické školy v Třebíči. Od dubna 1999 do prosince 2008 pracovala na Okresním soudě v Třebíči, nejprve jako zapisovatelka a od roku 2003 na pozici vedoucí občanskoprávní kanceláře. V pracovním poměru u notáře od 1. 8. 2010. Dne 9. 11. 2010 složila před Zkušební komisí notářské komory v Brně kvalifikační zkoušku.

Kontaktní e-mail: krajakova@michalek-notar.cz

Notářský úřad Třebíč – Zdeňka Vydrová

Zdeňka Vydrová – notářská tajemnice

Absolventka Střední ekonomické školy v Třebíči. V pracovním poměru u notáře od 1. 9. 2001. Dne 11. 11. 2003 složila před Zkušební komisí notářské komory v Brně kvalifikační zkoušku.

Kontaktní e-mail: vydrova@michalek-notar.cz