www.michalek-notar.czNotářské služby Třebíč – rozcestníkAktuality

Mgr. Bc. Miroslav Michálek, notář

10. 02. Zástupce notáře Mgr. Bc. Miroslav Michálek zvítězil v konkurzu na uvolněný notářský úřad v Třebíči po Mgr. Stupkovi a ode dne 1. února byl jmenován notářem. Od téhož data působíme dle ust. § 13 notářského řádu jako notáři společníci v rámci společné notářské kanceláře na dosavadní adrese Karlovo nám. 55/44, 674 01 Třebíč.

seminář Zámek Valeč

14. 09. Ve dnech 13. - 14. 9. 2022 se notář JUDr. Miroslav Michálek, LL.M. a zástupce notáře Mgr. Bc. Miroslav Michálek zúčastnili semináře pořádaného Notářskou komorou v Brně v hotelu Zámek Valeč. Na programu jednání byly aktuální otázky korporátního a dědického práva.

setkání českých a rakouských notářů

14. 09. Notář JUDr. Miroslav Michálek, LL.M., s manželkou Ivanou, se ve dnech 9. - 11. 9. 2022 zúčastnili již 25. setkání českých a rakouských notářů pod názvem Vltava - Dunaj, které se tentokráte konalo v rakouském městě Bad Leonfelden. Kromě pracovního programu účastníci setkání absolvovali prohlídku sousedního města Freistadt a návštěvu místního pivovaru.

Beseda s notářem

11. 05. Dne 6.5.2022 byl notář JUDr. Miroslav Michálek, LL.M. pozván studenty 2. C gymnázia v Třebíči na besedu s tématem "Dědické právo", která proběhla v rámci předmětu Základy společenských věd. Dík za uskutečnění besedy patří paní učitelce Mgr. Simoně Bernátové.

Radostná zpráva

01. 01. Dnes 1.1.2022 se naší notářské koncipientce Mgr. Kateřině Zálešákové narodila dcera Elena Leitner, která se stala prvním občánkem Třebíče, narozeným v roce 2022. Gratulujeme!

PF 2022

30. 12. Přejeme všem našim klientům úspěšný nový rok 2022! Nechť vás provází štěstí, zdraví a veselá mysl...

Odborný seminář Valeč

16. 09. Notář JUDr. Miroslav Michálek, LL.M., zástupce notáře Mgr. Bc. Miroslav Michálek a notářská koncipientka Mgr. Bc. Martina Šimková se 15. - 16.9. 2021 zúčastnili v hotelu Zámek Valeč odborného semináře, jež pořádala Notářská komora v Brně. Tématem semináře byly nové předpisy, týkající se digitalizace notářstvi po 1.9. 2021.

Uzavření kanceláře notáře

28. 04. V úterý dne 4. 5. 2021 bude kancelář notáře uzavřena z důvodu celodenní odstávky el. energie.

PF 2021

24. 12. Děkujeme všem našim klientům za projevenou důvěru v tomto nelehkém roce a do nového roku 2021 přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů. Těšíme na další spolupráci!

Další informace k chodu notářské kanceláře

02. 11. Současná nařízení vlády vydaná v důsledku pandemie koronaviru (usnesení vlády č. 1080/2020 a č. 1103/2020) nezakazují poskytování notářských služeb v obchodněprávní a občanskoprávní oblasti. V souvislosti s řízením o pozůstalosti mohou být omezeny úřední hodiny a využívána komunikace na dálku, notář však může rozhodnout, že k omezení úředních hodin nedojde, pokud by mohla být narušena plynulost vyřizování dědických věcí. Notářské služby naší kanceláře tak zůstávají obecně dostupné.

Informace k chodu kanceláře

05. 10. V návaznosti na usnesení o vyhlášení nouzového stavu s účinností od 5. října 2020 přijala vláda usnesení zakazující hromadné akce ve vnitřních prostorách s účastí více než 10 osob. Chodu notářských kanceláří by se nová opatření neměla dotknout, neboť je stanovena výjimka pro výkon povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, která by měla dopadat na výkon obchodněprávní a občanskoprávní agendy, a dále výjimka pro jednání orgánů veřejné moci a soudů, vztahující se na agendu pozůstalostních řízení.

Povinnost nošení roušek

10. 09. Upozorňujeme naše klienty, že s účinností od 10. 9. 2020 dochází k dalšímu rozšíření povinnosti nošení roušek. Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN se zavádí povinnost nošení roušky ve všech vnitřních prostorách budov mimo bydliště s výjimkami stanovenými mimořádným opatřením.

Úřední den notáře v Praze

08. 09. Počínaje dnem 1. září 2020 obnovujeme opět úřední den v kanceláři v Praze, na adrese Burzovní palác, Rybná 682/14. Protože notář vykonává často činnost i mimo kancelář, doporučujeme sjednávat schůzky výhradně na tel. č. 602 726 141 (notář) nebo 607 150 343 (zástupce notáře).

Otevření kanceláře notáře

31. 03. Protože se stále vyskytují dotazy, zda je omezen výkon notářských služeb, sděluji, že Ministerstvo spravedlnosti vydalo již dříve stanovisko, podle kterého opatření vlády a Ministerstva spravedlnosti nedopadají na služby notářů. Zákazem poskytování právních služeb notářů by byl narušen výkon veřejné moci v pozůstalostních řízeních. Otevřena je tedy naše kancelář v Třebíči a v každém sudém týdnu má notář úřední den v Jemnici. Dočasně, a to až do odvolání, je však uzavřena naše kancelář v Praze.

Úřední dny v Praze v době karantény

17. 03. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a karantény notář sděluje, že ve dnech 11. a 25. března nebude vykonávat úřední den v Praze.

Otevření notářské kanceláře

14. 03. Abych předešel dotazům klientů, sděluji, že notáři nemají povinnost zatím uzavřít kanceláře ani podle usnesení vlády ze dne 14. března 2020, číslo 211 o přijetí krizového opatření. Veškerá nařízená jednání a domluvené schůzky tedy zůstávají v platnosti, stejně jako úřední hodiny notáře. Pokud by se situace změnila, budu vás obratem informovat.

Kolegium Notářské komory v Brně

27. 02. Ve čtvrtek 27. února se notář JUDr. Miroslav Michálek, LL.M. zúčastnil jednání kolegia Notářské komory v Brně, které se konalo v kongresovém sále hotelu International.

Pracovní doba 6.12. 2019

06. 12. Upozorňujeme naše klienty, že v pátek 6. prosince bude kancelář notáře otevřena pouze do 12:00 hodin.

Právnická firma roku 2019

07. 11. V pondělí 4. listopadu se notář JUDr. Miroslav Michálek, LL.M. s manželkou Ivanou zúčastnil v prostorách pražského paláce Žofín slavnostního galavečera "Právnická firma roku 2019". V hlavních kategoriích zvítězily advokátní kanceláře PRK Partners (v kategorii Domácí kancelář) a Dentons (v kategorii Zahraniční kancelář).

Pracovní pozice

22. 10. Děkujeme za zájem o místo notářského koncipienta, které již je obsazeno. Naši novou kolegyní se stala Mgr. Nikola Fiamoli.

Volná pracovní pozice

03. 06. Přijmeme do našeho kolektivu notářskou koncipientku/koncipienta. Požadujeme ukončené vysokoškolské právnické vzdělání, vysoké pracovní nasazení, flexibilitu, orientaci v právních předpisech, týmovou práci a dovednost s PC odpovídající práci v notářském úřadu.

Školení Praha

03. 06. V pátek 31. 5. se v budově Právnické fakulty UK v Praze uskutečnilo školení, jehož obsahem byla nová kolizní úprava majetkového práva manželů a registrovaných partnerů dle nařízení EU. Z naší kanceláře se jej zúčastnili notářský kandidát Mgr. Bc. Miroslav Michálek a notářská koncipientka Mgr. Kristýna Strnadová.

Postup notáře do finále Mistrovství světa

17. 05. Po mnohaletých kvalifikačních bojích se podařilo notáři JUDr. Miroslavu Michálkovi, LL.M. postoupit do finále Mistrovství světa v korespondečním šachu. Finálový turnaj, jehož se zúčastní nejlepších 17 hráčů, kteří si vybojovali postup, bude zahájen v červnu roku 2021.

Seminář pro notářské koncipienty

21. 02. V úterý 19. února se notářské koncipientky Mgr. Kristýna Strnadová a Mgr. Kateřina Zálešáková zúčastnily semináře pořádaného Notářskou komorou v Brně v budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Cílem semináře bylo zpracování praktických písemných úloh (simulace notářských zkoušek).

Právník roku 2018

04. 02. V pátek 1. února se zúčastnil notář JUDr. Miroslav Michálek, LL.M. s manželkou Ivanou v TOP Hotelu v Praze Slavnostního Galavečera při kterém 11 právníků z různých oblastí práva převzalo titul Právník roku 2018 a skleněnou plastiku sv. Iva, patrona právnických profesí. Za vyjímečný celoživotní přínos českému právu byl uveden do Síně slávy Doc. JUDr. Petr Pithart, dr.h.c.

PF 2019

21. 12. Děkujeme všem našim klientům za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů. Zároveň se těšíme na další spolupráci.

Právnická firma roku

08. 11. V pondělí 5.11. 2018 se notář JUDr. Miroslav Michálek, LL.M. v doprovodu manželky Ivany zúčastnil v Paláci Žofín v Praze slavnostního galavečera, na němž společnost EPRAVO.CZ vyhlásila již jedenáctý ročník firemního žebříčku Právnicka firma roku. Přítomni byli zástupci předních advokátních kanceláří a osobnosti české justice.

Seminář Notářské komory v Brně

05. 11. Ve dnech 31.10 - 1.11. 2018 se notář JUDr. Miroslav Michálek, LL.M., zástupce notáře Mgr. Bc. Miroslav Michálek a notářské koncipientky Mgr. Kristýna Strnadová a Mgr. Kateřina Zálešáková zúčastnili odborného semináře pořádaného NK v Brně. První den byla na programu panelová diskuse na téma "Postup při likvidace pozůstalosti" a přednáška Mgr. Jiřího Fojtáška "Aktuální problermatika katastru nemovitostí". Druhý den Mgr. Michal Králík Ph.D., prezentoval "Vybrané otázky z problematiky SJM a věcných práv".

Úřední den Praha

29. 10. Z důvodu školení pořádaného Notářskou komorou v Brně se nebude dne 30. října 2018 konat úřední den notáře v Praze.

Školení notářských koncipientů

15. 10. Ve dnech 10.10. - 12.10. 2018 se notářské koncipientky Mgr. Kristýna Strnadová a Mgr. Kateřina Zálešáková zúčastnily celostátního školení notářských koncipientů, které se tentokráte konalo v hotelu Jana v Přerově. Po přednášce JUDr. Petra Čecha, Ph.D., LL.M. k aktuálním otázkám z právní úpravy a judikatury, následovalo zpracování písemných prací z oblasti agendy N a z oblasti agendy D.

Notářská konference v Praze

15. 10. V pátek 5. října se notář JUDr. Miroslav Michálek, LL.M. v doprovodu manželky Ivany zúčastnil v budově Rudolfina v Praze slavnostního večera, kterým byla zakončena Notářská konference - 25 let výročí obnovy svobodného notářství v ČR. Po předání pamětních medailí se představilo vokální seskupení 4TET Jiřího Korna a poté následovala večeře ve formě rautu a volná zábava.

Setkání notářů Vltava - Dunaj

10. 09. Ve dnech 7. až. 9. září se notář JUDr. Miroslav Michálek, LL.M. s manželkou a notářská koncipientka Mgr. Kristýna Strnadová zúčastnili v rakouském městě Raabs an der Thaya v pořadí již 23. setkání českých a rakouských notářů. Odbornou přednáškou na Téma "Předkupní právo"za českou stranu přednesl Mgr. Pavel Voříšek, za rakouské notáře prezentoval téma "Digitalizace notářství" Dr. Christian Sonnweber. Po skončení oficiální části následoval společenský program.

Zástupce notáře

04. 09. Dne 2. 8. 2018 byl notářský kandidát Mgr. Bc. Miroslav Michálek dle § 24 odst. 1 notářského řádu ustanoven zástupcem notáře. Slavnostní slib na Ministerstvu spravedlnosti České republiky složil dne 28. 8. 2018.

Úřední den Praha

23. 07. Ve 30. kalendářním týdnu se bude úřední den notáře v Praze konat v úterý 24. července (nikoliv ve středu 25. července).

Škola světového notářství v Římě

10. 07. Ve dnech 2. - 6. července 2018 se notářská koncipientka Mgr. Kristýna Strnadová zúčastnila Školy světového notářství v Římě pořádané Mezinárodní unií notářství (UINL). Setkání notářů a notářských pracovníků ve věku do 35 let bylo zaměřeno na výměnu zkušeností, praktických příkladů a komparaci činnosti notářských úřadů z různých zemí světa.

Notářský kandidát

12. 06. Dne 7.6. notářský koncipient Mgr. Bc. Miroslav Michálek úspěšně složil notářskou zkoušku a podá žádost o zápis do seznamu notářských kandidátů vedeném Notářskou komorou v Brně.

Úřední den Praha

15. 03. Ve 12. kalendářním týdnu se bude úřední den notáře v Praze konat v úterý 20. března (nikoliv ve středu 21. března). Důvodem změny je následná dovolená notáře.

Svatba naší kolegyně

13. 03. V sobotu 10.3. 2018 vstoupila do svazku manželského naše kolegyně Mgr. Bc. Martina Svatková. Svatba se konala v komplexu Mlýnhotel Vílanec u Jihlavy a sňatkem Martina změnila své příjmení na Šimková.

Škola světového notářství

02. 03. Ve dnech 2. - 6. 7. 2018 pořádá Mezinárodní unie notářství již 7. ročník Školy světového notářství. Tento vzdělávací program je určen mladým a budoucím notářům do 35 let a místem jeho konání je tentokráte italský Řím. Mezi čtyřmi vybranými uchazeči z ČR je i naše kolegyně Mgr. Kristýna Strnadová.

Školení Notářské komory v Brně

20. 02. V pondělí 19. 2. se notářský koncipient Mgr. Bc. Miroslav Michálek zúčastnil v Brně školení nového způsobu evidence svěřenských fondů a evidence skutečných majitelů. Přednášejícími byli JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. a JUDr. Petr Šuk. Školení bylo určeno pro účastníky z Notářské komory v Brně a Notářské komory v Ostravě.

Kolegium notářské komory

13. 02. V úterý 13. 2. se notář JUDr. Miroslav Michálek, LL.M. zúčastnil jednání kolegia Notářské komory v Brně, které se konalo v kongresovém sále hotelu International.

Právník roku 2017

08. 02. V pátek 26. 1. se notář JUDr. Miroslav Michálek, LL.M. v doprovodu manželky Ivany zúčastnil v brněnském Bobycentru slavnostního galavečera "Právník roku 2017". Při této příležitosti deset právníků z různých oblastí práva převzalo titul Právník roku 2017 a skleněnou plastiku Sv. Iva, patrona právníků. Společenými pořadateli byla Česká advokátní komora a vydavatelství EPRAVO.CZ.

Odborný seminář

09. 11. Ve dnech 7. - 8. 11. 2017 uspořádala Notářská komora v Brně v hotelu Zámek Valeč odborný seminář zaměřený na vybrané otázky ze závazkového práva a ze ZOK (přednášel JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.) a vztah soudních exekutorů ve vazbě na činnost soudního komisaře při likvidaci pozůstalostí a vybrané otázky z vykonatelnosti notářských zápisů (přednášela JUDr. Martina Kasíková). Z naší kanceláře se semináře se zúčastnili notář a všichni čtyři notářští koncipienti.

Školení notářských koncipientů

09. 11. Ve dnech 1.11. - 3.11. 2017 se v hotelu Černigov v Hradci Králové konalo celostátní školení notářských koncipientů, jehož se z naší kanceláře zúčastnili Mgr. Bc. Miroslav Michálek, Mgr. Kristýna Strnadová a Mgr. Kateřina Zálešáková. Kromě odborné přednášky na téma kancelářský řád a základní ustanovení notářského řádu účastníci zpracovali písemné práce z agendy dědické a agendy korporátního práva.

22. setkání notářů Vltava - Dunaj

11. 09. Ve dnech 8. - 10. září 2017 se notář JUDr. Miroslav Michálek, LL.M. v doprovodu manželky Ivany zúčastnil tradičního setkání českých a rakouských notářů, které tentokrát hostila Plzeň. Kromě odborného semináře byla na programu komentovaná prohlídka pivovaru Plzeňsky Prazdroj. Setkání bylo zakončeno slavnostní večeří v restauraci "Na Spilce".

Kateřina Zálešáková magistrou práv

05. 06. V pátek 2. června naše kolegyně Kateřina Zálešáková složením státní závěrečné zkoušky úspěšně ukončila studium na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně a 3. 7. ji čeká slavnostní promoce. Následně posílí náš tým na pozici notářské koncipientky.

Setkání majitelů a zakladatelů rodinných firem

02. 03. Ve středu 1. 3. 2017 se notář JUDr. Miroslav Michálek, LL.M. zúčastnil setkání majitelů a zakladatelů rodinných firem v České republice, kde vystoupil s přednáškou "Význam notářských služeb pro majitele firem". Akce se konala v hotelu Zámek Berchtold v Kunicích - Vidovicích.

Přeshraniční seminář

16. 01. Dne 13.1.2017 se notářští koncipienti Mgr. Bc. Miroslav Michálek a Mgr. Kristýna Strnadová zúčastnili přeshraničního semináře, jehož tématem bylo nařízení o dědictví č. 650/2012. Tento seminář byl pořádán Notářskou komorou ČR ve spolupráci se slovenskou, rakouskou a německou notářskou komorou, v rámci projektu Evropské rady notářství “Evropa notářům, notáři pro Evropu” za kofinancování Evropskou komisí.

Školení notářských koncipientů

28. 11. Ve dnech 21.11. - 23.11. proběhlo v hotelu Devět skal ve Sněžném - Milovech celostátní školení notářských koncipientů, kterého se z naší kanceláře zúčastnili Mgr. Bc. Miroslav Michálek a Mgr. Kristýna Strnadová. Na programu bylo zpracování písemných prací v agendě D a N a přednáška Mgr. Lenky Vrzalové na téma "Aktuální právní úprava katastru nemovitostí".

Seminář notářské komory

08. 11. Ve dnech 2. a 3. 11. se notář JUDr. Miroslav Michálek, LL.M. a notářští koncipienti Mgr. Bc. Miroslav Michálek a Mgr. Kristýna Strnadová zúčastnili semináře pořádaného Notářskou komorou v Brně. Místem konání byl hotel Zámek Valeč. Témata přednášek byla: Notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti (JUDr. Roman Kiš, Ph.D.) a Aktuální problematika katastru nemovitostí (Mgr. Jiří Fojtášek).

Notářská konference

18. 10. Dne 7.10. 2016 se v Kongresovém centru v Praze konala celostátní Notářská konference. Z naší kanceláře se jí zúčastnil notářský koncipient Mgr. Bc. Miroslav Michálek, který v jejím rámci absolvoval přednášku JUDr. Pavla Bernarda a JUDr. Petra Šuka na téma "Přímé zápisy do veřejných rejstříků".

Rodičovská dovolená

18. 10. Počátkem měsíce října odešla plnit mateřské povinnosti naše kolegyně, notářská koncipientka Mgr. Martina Svatková. Vyřizováním dědické agendy je nově pověřena notářská koncipientka Mgr. Kristýna Strnadová.

Kristýna Strnadová magistrou práv

10. 06. Naše kolegyně Kristýna Strnadová úspěšně ukončila studium na Právnické fakultě MU v Brně a 29. června ji čeká slavnostní promoce. Následně posílí náš tým na pozici notářské koncipientky.

Blahopřání kolegyni

23. 05. Notářská tajemnice Bc. Lucie Hvězdová, DiS. úspěšně ukončila studia na České zemědělské univerzitě v Praze a 22.6. bude slavnostně promována inženýrkou. Srdečně blahopřejeme!

Kolegium notářské komory v Brně

19. 02. Ve čtvrtek 18. února se notář JUDr. Miroslav Michálek, LL.M. zúčastnil zasedání kolegia Notářské komory v Brně, které se konalo v hotelu International. Po skončení jednání kolegia se uskutečnila přednáška a panelová diskuse na téma praktické zkušenosti při zápisech a vyhledávání v Rejstříku zástav a při zápisech notáři do veřejného rejstříku.

Příjemné prožití vánočních svátků

21. 12. Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2016 přeje všem svým klientům kolektiv pracovníků notářské kanceláře JUDr. Miroslava Michálka, LL.M.

Odborný seminář

18. 10. Notář JUDr. Miroslav Michálek, LL.M. a notářský koncipient Mgr. Bc. Miroslav Michálek se ve dnech 14. - 15. 10. zúčastnili odborného semináře pořádaného Notářskou komorou v Brně. Tématem přednášek bylo podílové spoluvlastnictví, právní úprava družstva po rekodifikaci a daň z nabytí movitých věcí.

Školení koncipientů

18. 10. Ve dnech 12. až 14. 10. se notářští koncipienti Mgr. Bc. Martina Svatková a Mgr. Bc. Miroslav Michálek zúčastnili celostátního školení notářských koncipientů, které se uskutečnilo v hotelu Devět skal ve Sněžném - Mílovech.

Slavnostní promoce

04. 10. Ve čtvrtek 1.10. byl notář JUDr. Miroslav Michálek po ukončení postgraduálního studia oboru Corporate Master of Laws na CEMI (Central European Management Institute) slavnostně promován v Břevnovském klášteře v Praze. Tímto je oprávněn užívat profesní titul "Master of Laws", psaný ve zkratce LL.M. za jménem.

Odborná přednáška

04. 10. Notář JUDr. Miroslav Michálek, LL.M. a notářští koncipenti Mgr. Bc. Martina Svatková a Mgr. Bc. Miroslav Michálek se 30.9. zúčastnili v Brně odborné přednášky na téma Evropské dědické osvědčení, vybrané otázky z řízení o pozůstalosti. Přednášejícím byl JUDr. Jiří Svoboda, notář v Praze.

Setkání notářů Vltava - Dunaj

07. 09. Notář JUDr. Miroslav Michálek se ve dnech 4. až 6.9. 2015 zúčastnil v doprovodu manželky Ivany setkání českých a rakouských notářů Vltava - Dunaj, které se tentokráte konalo v Třeboni. Kromě společenských akcí byly na programu i dvě odborné přednášky, které se týkaly Evropského dědického osvědčení a Nařízení EU o dědictví a s tím související implementaci práva.

Škola světového notářství v Buenos Aires

03. 09. Ve dnech 23. - 28. srpna 2015 se notářský koncipient Mgr. Bc. Miroslav Michálek zúčastnil Školy světového notářství v Buenos Aires. Setkání notářů a notářských pracovníků ve věku do 35 let bylo zaměřeno na výměnu zkušeností a praktických příkladů činnosti notářských úřadů v různých zemích.

Oznámení o omezení provozu kanceláře

10. 08. Ve dnech 13. a 14. srpna 2015 bude z technických důvodů omezen provoz našeho úřadu. V těchto dnech tak bude možné provádět pouze ověřování podpisů. Děkujeme za pochopení.

Změna úředních hodin v pátek

01. 06. Ode dne 1. 6. dochází ke změně úředních hodin v pátek, a to 8:00 - 15:00 hodin. V ostatních dnech zůstávají úřední hodiny beze změny.

Školení k zápisům do obchodního rejstříku

04. 05. Ve čtvrtek 30. dubna se notářský koncipient Miroslav Michálek a notářská tajemnice Vanda Krajáková zúčastnili v Brně odborného školení, jehož tématem bylo provádění zápisů do obchodního rejstříku notáři.

Oznámení o uzavření kanceláře

02. 04. V pátek 3. dubna 2015 bude z provozních důvodů kancelář notáře od 15:00 hod. uzavřena.

Úřední den notáře v Praze

23. 03. Z důvodu čerpání dovolené se dne 1. dubna 2015 nebude konat úřední den notáře v Praze.

Odborná přednáška

20. 02. Dne 19. února se notář JUDr. Miroslav Michálek a notářští koncipienti Mgr. Bc. Martina Svatková a Mgr. Bc. Miroslav Michálek zúčastnili v Brně odborné přednášky JUDr. Petra Čecha, Ph.D., LL.M: Vybraná témata z občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

Úřední dny Praha

27. 01. Z důvodu čerpání dovolené se ve dnech 3. a 4. února nebudou konat úřední dny notáře v Praze.

Vánoční přání

22. 12. Krásné vánoce a úspěšný nový rok přeje všem našim klientům kolektiv pracovníků notářské kanceláře.

Školení notářských koncipientů

30. 11. Notářští koncipienti Martina Svatková a Miroslav Michálek se dne 24. 11. 2014 zúčastnili semináře s názvem: „Dědické právo dle nového občanského zákoníku a řízení o pozůstalosti“. Přednášejícím byl emeritní notář JUDr. Martin Šešina.

Oznámení o uzavření kanceláře

07. 11. Z provozních důvodů bude dnes kancelář notáře otevřena pouze do 15:00 hod. Děkujeme za pochopení.

Publikační činnost

06. 11. V listopadovém čísle odborného měsíčníku Mzdová účetní byl publikován článek "Smrt zaměstnavatele z pohledu zaměstnance". Jedním ze spoluautorů je notář JUDr. Miroslav Michálek. Zdroj: ANAG, Mzdová účetní, odborný měsíčník, ročník XX, číslo 11 str. 18 - 31.

Oznámení o uzavření kanceláře

22. 10. V pondělí 27. 10. bude z důvodu čerpání dovolených kancelář notáře JUDr. Miroslava Michálka uzavřena. Z téhož důvodu se nebude ve středu 29.10. konat úřední den notáře v Praze.

Seminář Notářské komory v Brně

17. 10. 15. - 16. října se notář Miroslav Michálek a notářští koncipienti Martina Svatková a Miroslav Michálek zúčastnili v hotelu Maximus Resort na Brněnské přehradě semináře pořádaného NK v Brně. Středeční program byl věnován problematice řízení o pozůstalosti, ve čtvrtek následovaly přednášky Mgr. Fojtáška o aktuálních otázkách katastru nemovitostí a Mgr. Bernarda na téma Rejstřík zástav.

Školení notářských koncipientů

13. 10. Notářští koncipienti Martina Svatková a Miroslav Michálek se zúčastnili ve dnech 1. až 3. 10. 2014 celostátního školení koncipientů v hotelu Devět skal ve Sněžném. Kromě přednášky JUDr. PhDr. Stanislava Balíka "Historie notářství v českých zemích" zpracovali písemné práce z dědické agendy a agendy obchodního práva.

Kolegium NK a přednáška

07. 03. Dne 5. března se notář JUDr. Miroslav Michálek zúčastnil jednání kolegia Notářské komory v Brně, na něž navázala přednáška prezidenta NK v Brně JUDr. Zdeňka Ryšánka na téma Řízení o pozůstalosti podle nové právní úpravy, aktuální problematika v činnosti notáře. Přednášky se z našeho notářství zúčastnili JUDr. Miroslav Michálek, Mgr. Martin Rygl a Bc. Miroslav Michálek.

Odborná přednáška

09. 01. Dne 9. ledna se notář JUDr. Miroslav Michálek a zástupce notáře Mgr. Martin Rygl zúčastnili v Brně přednášky soudce Nejvyššího soudu ČR JUDr. Michala Králíka Ph.D. na téma Spoluvlastnictví a manželský majetkový režim podle NOZ.

Školení pracovníků notáře

03. 01. Dne 3. ledna se pracovníci na pozici notářských tajemníků Bc. Miroslav Michálek, Vanda Krajáková a Zdeňka Vydrová zúčastnili v Kongresovém centru výstaviště v Brně školení k novému Centrálnímu informačnímu systému Notářské komory České republiky.

Personální změna

02. 01. Ke dni 31.12. 2013 ukončila dohodou svůj pracovní poměr v naší kanceláři emeritní notářka paní Marie Strnadová, která se věnovala zejména dědické agendě.

Kolegium Notářské komory v Brně

15. 12. Notář JUDr. Miroslav Michálek se 12. prosince zúčastnil kolegia Notářské komory v Brně. Na další tříleté volební období byl prezidentem NK v Brně zvolen opětovně JUDr. Zdeněk Ryšánek, viceprezidentkou JUDr. Alice Sedláková.

Odborný seminář a přednáška

10. 12. Jelikož 1. ledna vstoupí v účinnost změny právních předpisů, které se týkají i notářů a jejich činnosti, zúčastnili se pracovníci našeho úřadu odborného semináře a přednášky.

Upozornění

25. 10. Z důvodu dovolené notáře se nekonají ve dnech 29.10. a 30.10. 2013 úřední dny v Praze.

Seminář Notářské komory v Brně

06. 10. Ve dnech 2. - 4. října se notář JUDr. Miroslav Michálek a zástupce notáře Mgr. Martin Rygl zúčastnili v Brně semináře pořádaného Notářskou komorou v Brně.

Personální změna

01. 09. V důsledku nástupu notářské tajemnice Zdeňky Vydrové po skončené rodičovské dovolené do pracovního poměru, byla ke dni 31.8. 2013 ukončena Dohoda o provedení práce s administrativní pracovnicí Marií Matouškovou.

Změna místa kanceláře v Praze

10. 07. Od 1. 7. 2013 jsme změnili místo konání úředních dnů v Praze a nyní nás najdete na adrese Oasis Florenc, Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8 - Karlín.

Bc. Miroslav Michálek notářským tajemníkem

08. 07. Notářský praktikant, student právnické fakulty ZČU v Plzni, ukončil dvousemestrální studium práva na Univerzitě Pablo de Olavide ve španělské Seville. Dne 3.6. 2013 obnovil pracovní poměr v našem úřadě a k 1.7. 2013 byl jmenován notářským tajemníkem.

Advokát Chess Open Bratislava 2013

29. 04. Ve dnech 26. a 27. dubna se notář JUDr. Miroslav Michálek zúčastnil v Bratislavě šachového turnaje Advokát Chess Open Bratislava 2013.

Svatba našeho kolegy

28. 04. V sobotu 27. dubna uzavřel manželství náš kolega Mgr. Martin Rygl, a to v Chrámu svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou. Jeho manželkou se stala slečna Zdeňka Jičínská. Srdečně blahopřejeme!

Notářská konference

15. 04. Ve dnech 12. - 13. dubna se notář JUDr. Miroslav Michálek zúčastnil v Praze v hotelu Clarion Notářské konference ke 20. výročí obnovy svobodného notářství.

Rozšíření počtu pracovníků úřadu

01. 03. Počet administrativních pracovníků úřadu rozšířila paní Marie Matoušková, která má dlouholetou praxi v notářském úřadě Marie Strnadové prom. práv.

Poznávací a pracovní pobyt v Seville

12. 02. Během poznávacího a pracovního pobytu ve španělské Seville jsme navštívili úřad notáře Dr. Juana Pedra Montese Agustího a dále Právnickou fakultu Univerzity Pabla de Olavide, kde studuje notářský praktikant Bc. Miroslav Michálek.

Posílení našich řad

04. 02. Počátkem února posílila naše řady emeritní notářka Marie Strnadová prom. práv., která bude vyřizovat především dědickou agendu.

Spuštění webových stránek

13. 01. Dnešním dnem spouštíme nové webové stránky, které získaly novou podobu a jsou daleko více přehlednější. Na nich najdete naše služby rozděleny do 3 základních bloků Dědictví, Notářské služby, Ověřování a v poslední bloku uvádíme seznam těch nejdůležitějších odkazů spojených s notářskými službami. V případě, že budete mít nějaký dotaz, můžete pohodlně využít našeho webového formuláře. Věříme, že se Vám budou naše stránky líbit.