www.michalek-notar.czNotářské služby Třebíč – rozcestníkNotářské službyNotářské služby Třebíč – rozcestníkSpolečenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Členství v něm je odvozeno od vlastnictví jednotky – bytu nebo nebytového prostoru. Nebylo-li společenství vlastníků jednotek založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek v domě, v němž je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků.

Činnost notáře je požadována zejména v případech přijetí stanov a jejich změn, neboť k tomu je třeba veřejné listiny - notářského zápisu.

Pokud společenství vzniklo před účinností nového občanského zákoníku, tedy před 1.1.2014, musí své stanovy přizpůsobit úpravě v novém občanském zákoníku. Pokud v názvu nemá slova „společenství vlastníků“, musí tak učinit do konce roku 2016, v ostatních případech do konce roku 2017.

Ceník pro společenství vlastníků jednotek

  • Odměna za sepis notářského zápisu činí 4 000 Kč bez DPH.
  • Soudní poplatek za zápis do veřejného rejstříku činí 2 700 Kč.