www.michalek-notar.czNotářské služby Třebíč – rozcestníkNotářské službyNotářské služby Třebíč – rozcestníkKonverze dokumentů

Konverze dokumentů

Provádíme konverzi dokumentů z podoby listinné do podoby elektronické a z podoby elektronické do podoby listinné.

Odměna notáře

Poplatek za provedení autorizované konverze dokumentu za každou započatou stranu konvertovaného dokumentu činí 30 Kč bez DPH.