www.michalek-notar.czNotářské služby Třebíč – rozcestníkAktualityNotářské služby Třebíč – rozcestníkSeminář Notářské komory v Brně

Seminář Notářské komory v Brně

Ve dnech 2. - 4. října se notář JUDr. Miroslav Michálek a zástupce notáře Mgr. Martin Rygl zúčastnili v Brně semináře pořádaného Notářskou komorou v Brně.

Přednášku ohledně Zákona o obchodních korporacích prezentoval JUDr. Petr Šuk, soudce Nejvyššího soudu, vybrané otázky z nového občanského zákoníku přednášel JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. z Právnické fakulty v Olomouci, bývalý náměstek ministra spravedlnosti pro oblast justice. Prezident Notářské komory v Brně JUDr. Zdeněk Ryšánek rovněž informoval o novele notářského řádu a dalších vnitřních notářských předpisů a předseda legislativní komise NKČR Mgr. Pavel Bernard o zástavním právu v NOZ a Rejstříku zástav.

Vloženo: 06. 10. 2013