www.michalek-notar.czNotářské služby Třebíč – rozcestníkAktualityNotářské služby Třebíč – rozcestníkŠkolení notářských koncipientů

Školení notářských koncipientů

Notářští koncipienti Martina Svatková a Miroslav Michálek se dne 24. 11. 2014 zúčastnili semináře s názvem: „Dědické právo dle nového občanského zákoníku a řízení o pozůstalosti“. Přednášejícím byl emeritní notář JUDr. Martin Šešina.

Přednáška byla zaměřena na výklad základních institutů a zásad dědického práva a na praktické otázky postupu v řízení o pozůstalosti, zejména o správě pozůstalosti, soupisu pozůstalosti a možnostech jeho nahrazení, rozdělení pozůstalosti, odpovědnosti za dluhy zůstavitele, o obsahu usnesení o potvrzení nabytí dědictví.

Cílem semináře byla i výměna zkušeností s projednáváním pozůstalostí dle nového občanského zákoníku. Důraz byl kladen také na diskusi a řešení otázek kladených posluchači. Účastníkům byla též podána informace o závěrech semináře o dědickém právu, konaném v Kroměříži.

Vloženo: 30. 11. 2014