www.michalek-notar.czNotářské služby Třebíč – rozcestníkNotářské službyNotářské služby Třebíč – rozcestníkOdměna notáře

Odměna notáře

Odměna notáře je rozdělena do dvou částí.

Řízení o pozůstalosti

Odměna notáře jako soudního komisaře je závislá na výši obvyklé ceny aktiv pozůstalosti (majetku zůstavitele) a je stanovena procentní sazbou takto:

ČástkaOdměna
z prvních 500 000 Kč základu 2,0 %
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu 0,9 %
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč základu 0,5 %
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč základu 0,1 %
z přebývající částky až do 100 000 000 Kč základu 0,05 %

Dodatečné informace vztahující se k odměnám notáře:

  • Minimální výše odměny činí 2 000 Kč.
  • Částka nad 100 000 000 Kč se do základu nezapočítává.
  • Výše odměny za úkony provedené v řízení o pozůstalosti, které bylo zastaveno, činí 1 000 Kč.
  • K odměně je třeba zaplatit hotové výdaje notáře a náhradu za daň z přidané hodnoty.

Pořízení pro případ smrti

  • Odměna za sepsání notářského zápisu o závěti, dovětku, povolání správce pozůstalosti nebo o prohlášení o vydědění činí 2000 Kč bez DPH.
  • Poplatek za zápis do Evidence právních jednání pro případ smrti nebo za provedení změny zápisu 100 Kč bez DPH.