www.michalek-notar.czNotářské služby Třebíč – rozcestníkNotářské službyNotářské služby Třebíč – rozcestníkOdměna notáře

Odměna notáře

Odměna notáře je rozdělena do dvou částí.

Řízení o pozůstalosti

Odměna notáře jako soudního komisaře je závislá na výši obvyklé ceny majetku zůstavitele a je stanovena procentní sazbou takto:

ČástkaOdměna
z prvních 100 000 Kč 2 % z částky
od 100 000 do 500 000 Kč 2 000 Kč + 1,2 % z částky převyšující 100 000 Kč
od 500 000 Kč do 1 000 000 Kč 6 800 Kč + 0,9 % z částky převyšující 500 000 Kč
od 1 000 000 Kč do 3 000 000 Kč 11.300 Kč + 0,5 % z částky převyšující 1 000 000 Kč
od 3 000 000 Kč do 20 000 000 Kč 21 300 Kč + 0,1 % z částky převyšující 3 000 000 Kč

Dodatečné informace vztahující se k odměnám notáře:

  • Minimální výše odměny činí 600 Kč.
  • Z částky nad 20 000 000 Kč se odměna nepočítá.
  • K této odměně je třeba zaplatit hotové výdaje notáře a náhradu za daň z přidané hodnoty.

Pořízení pro případ smrti

  • Odměna za sepis notářského zápisu o závěti, dovětku, povolání správce pozůstalosti nebo o prohlášení o vydědění činí 1500 Kč bez DPH. Odměna je stejná i v případě, že notářský zápis obsahuje závěť i listinu o vydědění.
  • Poplatek za zápis do Evidence právních jednání pro případ smrti nebo za provedení změny zápisu 100 Kč bez DPH.